Střední průmyslová škola Most

Topolová 584, Most

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  pro školní rok 2018/2019

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2018/2019

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2018/2019 se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně 561/2004 Sb. (S 59 až 61) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění OBECNÉ INFORMACE Uchazeč o vzdělání v maturitním oboru může podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo naRead more about Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2018/2019[…]

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje dle ust. Š 59 odst. I písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základnim, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostechRead more about Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY[…]

Elektromobil – auto budoucnosti?

Elektromobil – auto budoucnosti?

Dne 4. 12. třídy S3 a S3K navštívily Skleněnou manufakturu v Drážďanech, kde od dubna začala výroba elektromobilu značky E – GOLF. Prohlídka začíná tradičně ve vestibulu, kde se seznámíte s historií a současností firmy, pak následuje okruh celou montážní halou a prohlídka končí expozicí aut zobrazující vývoj elektromobilu ve firmě Volkswagen. Logistika, doprava jednotlivýchRead more about Elektromobil – auto budoucnosti?[…]

DOD v Komatsu

DOD v Komatsu

Dne 20.10.2017 se zúčastnili Dne otevřených dveří v Komatsu třídy S3 a S3K. Žáci viděli novou techniku u stavebních a manipulačních strojů. Mohli si vyzkoušet manipulaci se základními prvky. Dozvěděli se podrobnosti k pohonům, ovládacím prvkům, apod.