http://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Přihláška ke stravování pro zaměstnance šk. rok 2018

http://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Přihláška ke stravování pro žáky šk. rok 2018

 

Přihlašování a odhlašování se provádí u paní Novotné  tel.:476 702 740 ·kl.14· , 476 702 781

Výdej stravenek se provádí vždy po jejich úhradě.

Stravenky lze vyzvednout od 20. dne v měsíci na následující měsíc, vždy po jejich úhradě.

Výdej stravenek pro žáky  od 11:00 do 13:30 na následující dny.

Výdej stravenek pro  ostatní strávníky od 11:00 do 12:00  a od 12:45 do 13:30 na následující dny.

Odhlášení stravenek lze během měsíce, nejpozději však na týž den od 7:00 do 7:40hod – telefonicky.

Vyúčtování stravného (přeplatky) se provádí 1x ročně k 30.6.  v daném roce.

Podrobnější info ve vnitřním řádu školní jídelny.

 

 

Složenky vyplňte hůlkovým písmem.

 • Uveďte příjmení žáka (ne rodiče).
 • Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka.
 • Pokud si budete zřizovat trvalý příkaz z účtů, uveďte číslo účtu

27833491/0100

   • uvádějte příjmení žáka ( ne rodiče )
   • variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka

Cena oběda pro žáky činí 35,00 Kč.

Záloha pro trvalý příkaz činí:

 • žáci SPŠaSOŠGS maturitní obory 750,00
 • žáci SPŠaSOŠGS obor kuchař, číšník, servírka, prodavač 400,00
 • žáci SOŠP, s.r.o. 750,00

PLATBY PROVEĎTE VŽDY NEJPOZDĚJI K 20. V MĚSÍCI NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC.