příspěvková organizace

Úvod

Organizační zabezpečení

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – III. kolo

pro školní rok 2018-2019 – dodatek č. 2

( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 353/2016 Sb.., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Obecné informace

  • V druhém a následných kolech již nebudou realizované CERMAT testy.
  • Ostatní podmínky pro přijetí jsou platné.

Termín pro odevzdání přihlášky :

denní studium                                   od 4. 7. 2018 do 27. 8. 2018

Termíny III. kola přijímacího řízení

denní studium                                   31. 8. 2018

název oboru kód oboru počet  volných míst
Kuchař, číšník (zam. kuchař) 65-51-H/01 7
Kuchař, číšník (zam. číšník) 65-51-H/01 14
Prodavač 66-51-H/01 13
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 9
Prodavačské práce 66-51-E/01 12
Kosmetické služby 69-41-L/01 10
Strojírenství, zam. síťový analytik ve strojírenství 23-41-M/01 4
Strojírenství, zam. strojírenství s využitím výpočetní techniky 23-41-M/01 10
Technické lyceum 78-42-M/01 4

 

Výsledky hodnocení přijímacího řízení

 

Pořadí přijatých a nepřijatých žáků ve III. kole

 bude zveřejněno 31. 8. 2018

na webových stránkách školy www.spsasosgsmost.cz

a na vstupních dveřích budovy A a B školy,

pouze pod registračními čísly uchazečů !!!

  • Rozhodnutí o přijetí již není zasíláno poštou a bude k osobnímu vyzvednutí dne 31. 8. 2018
Datum Zpracoval: Ředitelka školy
4. 7. 2018 Jitka Mádlová

 

PaedDr. Hana Praženicová

 

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2018/2019

http://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Výsledky 2. kola PŘ 2018

http://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Výsledky PŘ v I. náhradním termínu

http://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory

http://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Výsledky PŘ 2018/2019 nemat. obory

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠK. R. 2018/2019

http://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Organizační zabezpečení přijímacího řízení pro šk. r. 2018/2019

dozij20

Projekt nadačního fondu

Kolečko a partnerů

CZ.11/MGS/062

dozij

v56

skola2a

Rekonstrukce budovy A

K 31.8.2015 byla dokončena rekonstrukce budovy A (zateplení budovy, výměna oken, oprava komunikací a oplocení přední části školy).

Tato rekonstrukce byla financována Krajským úřadem  Ústeckého kraje z daru ČEZ a.s. ve výši 25000000,- Kč.


LOGO_CEZ

praxe

Od 1.9.2015 platí PRO ŽÁKY ZÁKAZ PARKOVÁNÍ před budovou A.

 

Letáček_Zapojení do projektu


Investice do rozvoje a vzdělání

 


Oznamujeme vám, že na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 s účinností od 1.9.2012 dochází ke sloučení organizací Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace. Nové kontaktní údaje:

Název organizace: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
Statutární zástupce: PaedDr. Praženicová Hana, ředitelka školy
Adresa: 434 01 Most, Jana Palacha 711/2
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
00 524 905
CZ00524905
gf6kvqt
Číslo účtu: 27833491/0100
Tel: 476 702 735 – ředitelka školy
476 702 740 – SOŠGS
476 769 501 – SPŠ
E-mail: reditelka@spsasosgsmost.cz
WWW: www.spsasosgsmost.cz

 

Naše škola je členem a partnerem těchto organizací
progeCAD logo

logoun

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3. modernizovat proces akreditací

4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše vzdělávací instituce se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.